A - Ö
018-55 11 07

Alltryck Sverige AB 
Den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.
Därför vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Alltryck Sverige AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Data som vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig.
Personliga data är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du till exempel blir kund hos oss, eller väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn samt e-postadress.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och som vi lagrar

Personuppgifter vi samlat in använder vi för att:
- Skicka dig nyhetsbrev och information om våra produkter och tjänster.
- Behålla historik av de produkter ditt företag/organisation/förening eller liknande ev. köpt från oss.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra produkter.
Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund hos oss eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Skydd och säkerhet

Vi använder avancerade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Vi granskar regelbundet vår säkerhetspolicy och våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkrade och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du kan när du vill höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära ut en kopia efter skriftlig begäran.
Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter.
Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig till vidare kommunikation vi skickar dig och i samband med det så upphör vår databehandling och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register för ovan angivna ändamål.
Avregistrering sker enklast via att trycka på länk längst ned i våra nyhetsbrev.

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats.
Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

;