Lägsta prisgaranti

Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda marknadens lägsta priser. Många av våra produkter i vårt sortiment täcks av vår Lägsta prisgaranti. Detta betyder att om du hittar samma produkt till ett lägre pris hos någon annan svensk leverantör så kommer vi att erbjuda varan till ett lägre pris om det är möjligt.

Villkor för Lägsta prisgaranti: Lägsta Prisgarantin gäller för identiska varor som erbjuds av svenska företag, via allmänt publicerade priser i webshop till lägre pris vid samma kvantitet och märkteknik. Varan måste vara till allmän försäljning och finnas tillgänglig för leverans med samma eller kortare leveranstid. Anspråk på pris nedsättning med hänvisning till Lägsta prisgarantin skall göras före beställning och styrkas med en länk till erbjudandet. Det pris som kund godkänner i orderbekräftelse gäller alltid. Alltryck förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande.