Köpvillkor

Priser
Alla priser är uppdaterade och gäller tills vidare. Förbehåll för ev inmatningsfel, drastiska valutaförändringar eller force majeure.

Frakt och moms
Tillkommer på priserna. Moms (Mervärdesskatt) är en skatt som Svenska Staten tar ut på varje vara som försäljs. Momssatsen är f.n. +25% på produkter.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter sedvanlig kreditkontroll. Efter godkänd kreditkontroll så sänds fakturan via brev eller e-mail. Vi fakturerar företag, kommuner och organisationer. Privatpersoner och föreningar får levererat efter förskottsbetalning. Fakturan som skickas till dig ska betalas inom 20 dagar om inte annat är överenskommet. Inga faktureringsavgifter tillkommer. Vid påminnelse tillkommer en avgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 12 %. Därefter går ärendet vidare till inkasso och sedan Kronofogden. Alla bedrägerier polisanmäls med rättslig följd. Vid fakturering gäller "äganderättsförbehåll". D.v.s. varan är Alltryck Sverige AB tills full likvid erlagts.

Dataskyddspolicy
Alltryck Sverige AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Kund godkänner att uppgifter hanteras enligt vår Dataskyddspolicy >

Orderbekräftelse
Du som kund får alltid en orderbekräftelse per e-post vid varje order. Orderbekräftelsen innehåller totalpris på er order. Denna orderbekräftelse måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänd orderbekräftelse kan inga ändringar göras. Schabloner och brodyrkort kan återanvändas utan kostnad inom 12 mån från senaste köp. Godkänd orderbekräftelse är bindande.

Korrektur
Du som kund får alltid ett korrektur på dina beställda produkter. Korrekturet visar hur produkten kommer att se ut med tryck, brodyr eller annan profilering. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej. Korrekturet måste godkännas av dig innan vi startar produktionen. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänt korrektur kan inga ändringar göras. Godkänt korrektur är bindande.

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att översänt korrektur och orderbekräftelse är korrekt vid godkännande av dessa. Godkänt korrektur och orderbekräftelse är bindande och kan ej ändras. Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras. Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs av Alltryck Sverige AB kan användas som digitala referenser på webbplats Allltryck.se eller i andra digitala medier.

Leveransvillkor
Leveranstid är beroende av produkt och anges i er orderbekräftelse eller offert. Kostnaden för frakt kan tillkomma på ovanstående priser. För order/beställning som inte fullföljs förbehåller vi oss rätten att debitera er för övriga kostnader som svarar mot kostnader för bl a frakt, returfrakt, hanteringsavgift och expeditionsavgift. Vi levererar din leverans enligt överenskommelse och gäller från godkänt korrektur och orderbekräftelse. Vi skickar alla produkter med företagspaket. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, fel på fraktbolags transportmedel, stöld, översvämningar, brand, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.
Vi reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Alltryck Sveriges AB egendom till full likvid erhållits.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta kundservice. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med Alltryck Sveriges kundservice. Reklamation av vara med synligt fel ska aviseras inom 7 dagar. Returer av reklamerade varor ska innehålla anledning av reklamation och faktura eller orderbekräftelse. Reklameras inte varan inom 7 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vad gäller vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köplagen gälla med det undantaget att vi inte skall ansvara för någon indirekt skada.

Produkter
Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten.

Märkning
Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Referens
Köparen godkänner att produkter som beställs kan användas som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

Befrielsegrund
Om fullgörande av Säljarens åtganden förhindras på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, som exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig,ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el- energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Bytesrätt
Bearbetade, tryckta, broderade, graverade eller märkta produkter bytes ej.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Returer
Eventuella leveransanmärkningar skall vara oss tillhanda inom 7 dagar från det att varan/varorna mottagits. Returnera inte produkter innan ni har kontaktat Alltryck Sverige AB. Eventuell retur ska innehålla varan/varorna i nyskick och i originalförpackning.

Alla priser visas som ex moms.